02922 468 098 hema260600@gmail.com

Bio Activator – Xử lý nước trong ao bể, loại bỏ khí độc

Mã công bố: 02005221
Thần phần nguyên liệu chính: Zeolite, Bacillus

Công Dụng:

- Tạo nguồn vi sinh vật có lợi trong nước( Bacillus), ức chế vi khuẩn Vibrio
- Xử lý nước trong ao bể, loại bỏ hiệu quả NH3, NO2 và các chất hữu cơ ô nhiễm
- Giảm nhu cầu Oxy sinh học và nhu cầu Oxy hóa học trong ao bể
- Thúc đẩy tôm lột xác nhanh và mau cứng vỏ

Hình ảnh Tôm thực tế khi kết hợp sử dụng men BIO
Hình ảnh Tôm thực tế khi kết hợp sử dụng men BIO

Thí nghiệm Bio Activator

1. Lấy mẫu nước từ giữa ao (phần nước dơ nhất trong ao) 
2. Xem nồng độ NH3, NO2, Vibrio spp. phần nước trước khi xử lý
3. Mỗi mẫu dùng 20 lít nước từ bước một

4. Sục khí trong vòng 48 giờ cho mỗi mẫu
5. Xem nồng độ NH3, NO2, Vibrio spp. ở mỗi mẫu sau khi đã xử lý


Hướng dẫn sử dụng Bio Activator 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng men vi sinh Công ty Hema

 


Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

02922 468 098