02922 468 098 hema260600@gmail.com

Bio Ferm – Men vi sinh cho đường ruột khỏe, hình thành công nghệ Bio Floc

Mã công bố: 03005219

Thần phần nguyên liệu chính: Bacillus subtilist, Bacillus coagulans

Công Dụng:

- Thiết lập cơ chế Bacillus spp. Tăng cường dinh dưỡng phòng chống bệnh và tăng cường nguồn động vật phù du trong ao
- Tăng cường động vật phù du, cung cấp mồi sinh vật chất lượng cao cho tôm giống ăn, tăng trưởng nhanh tăng cao sức đề kháng và tỉ lệ sống sót
- Ức chế hiệu quả sự hiện diện và phát triển của vi khuẩn Vibrio trong đường tiêu hóa ở tôm
- Nâng cao sức tự đề kháng của tôm

Hình ảnh Tôm thực tế khi kết hợp sử dụng men BIO
Hình ảnh Tôm thực tế khi kết hợp sử dụng men BIO

Hướng dẫn sử dụng Bio Ferm trong xử lý nướcHướng dẫn sử dụng Bio Ferm

 

Hướng dẫn sử dụng men vi sinh Công ty Hema

 


Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

02922 468 098