02922 468 098 hema260600@gmail.com

Cách đặt máy phun thức ăn tự động

Cách đặt máy phun thức ăn tự động: 

1. Đặt máy phun thức ăn tự động bên bờ ao thuận theo chiều gió, tìm ra điểm giao nhau khi 2 ống phun thức ăn theo hình cánh quạt, đặt nhá quan sát dưới đáy ao gần đường kính phun thức ăn, xác định phương hướng, tốc độ gió và tốc độ dòng chảy của nước. Có thể đặt thử 3 nhá như hình bên dưới để tìm ra chỗ đặt nhá quan sát thích hợp nhất.

Cách đặt máy phun thức ăn tự động
Cách đặt máy phun thức ăn tự động

2. Khi cho ăn bằng máy phun thức ăn tự động, sẽ có 70 – 80% tôm thẻ tập trung đến ăn thức ăn, cho nên rất cần lượng ôxy cao, vui lòng mở hết máy quạt nước hoặc máy thổi khí có trong ao, đặc biệt là các thiết bị tăng dưỡng khí nằm gần nhá cho tôm ăn.

3. Sau 1 giờ cho ăn, quan sát tình hình nhá cho ăn, sau 2 giờ cho ăn tiếp tục quan sát lượng thức ăn còn dư trong nhá, từ đó điều chỉnh tăng hoặc giảm lượng thức ăn cần thiết.

4. Hai ống phun thức ăn có thể dài khoảng 2.5 – 3m, để tiện quan sát lượng thức ăn còn dư trong nhá, kiến nghị có thể rút ngắn độ dài của 2 ống phun thức ăn xuống còn 1.5 - 2m.

5. Tham khảo tỉ lệ cho ăn hàng ngày theo bảng dưới đây:

Tỷ lệ cho ăn thức ăn hàng ngày
Tỷ lệ cho ăn thức ăn hàng ngày

02922 468 098