02922 468 098 hema260600@gmail.com

Thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng - Thăng Long Tiền Giang

THỬ NGHIỆM NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở CTY THĂNG LONG TIỀN GIANG

KẾ HOẠCH ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG MEN VI SINH BA, BF, BG CỦA CTY HEMA

THẢ TÔM GIỐNG TRỰC TIẾP VÀO AO NUÔI

Mật độ 120con/m2 

1200m2 x 1 Ao....1000m2 x 1 Ao


Ao vèo x1 Ao, thả giống 264000 con giống
Sơ đồ bố trí máy quạt nước 2 cánh và 4 cánh

Làm nước Bio Ferm 

- Sử dụng Bio Ferm trước 2 tuần và sau 2 tuần sau khi thả giống, tăng cường Bacillus và Lactobacillus, nuôi cấy mở rộng tảo và động vật phù du (Copepoda), đồng thời cung cấp thức ăn sinh học cho tôm giống ăn, tăng cường hệ thống miễn dịch, thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và tăng tỉ lệ sống sót, đồng thời xây dựng hệ thống phòng chống bệnh sinh học.              

※ Tính lượng Bio Ferm nuôi cấy mở rộng

Trộn 100Kg cám gạo/bột đậu nành (có thể dựa vào màu sắc nước 30-50%) 100Kg x 0.12Ha = 12Kg

Trộn với cám gạo thành dạng ẩm, sau đó trải ra tấm cao su ủ 24 tiếng ( cứ mỗi 3 tiếng phun nước làm ẩm trộn đều trên dưới)

- Khi tôm được 20 ngày, sử dụng Bio Ferm (3 ngày 1 lần) nuôi cấy mở rộng dung dịch, sau đó trộn với thức ăn, để qua ngày hôm sau (có thể sử dụng 3 ngày), làm cho men vi sinh trong thức ăn lên men hoàn toàn, sau đó cho ăn bằng máy cho ăn tự động hiệu quả càng rõ rệt hơn, giúp ức chế khuẩn Vibrio trong đường tiêu hóa và nâng cao sức đề kháng của tôm cá.

1. Xử lý 20~40 ppm thuốc tẩy để khử trùng ao 3-4 ngày. Sau đó xử lý nước với BF (1 lần/tuần) trước khi thả tôm giống, xây dựng hệ thống sinh học phòng chống bệnh, mở rộng nuôi cấy tảo, sản sinh dự trữ copepoda để cho tôm giống ăn, xử lý nước 2 tuần trước khi thả giống vào ao ương vui lòng tiếp tục xử lý nuôi cấy mở rộng BF 2 tuần (1 lần/tuần), hoàn thành công nghệ Bio Floc, xây dựng hệ thống sinh học phòng chống bệnh và mở rộng nuôi cấy tảo,
Ước tính lượng tiêu thụ men vi sinh trong 3 tháng

Ao đất có ống sục khí

Diện tích 1000m2 x 2 ao 

Mật độ : 120 con /m2

Thả tôm giống: 120,000 con

Tổng mục tiêu thu hoạch : 2,400Kg (20gr/con)

Tổng lượng thức ăn    1.3(FCR) × 2,400Kg = 3,120Kg

FCR : 3,120Kg (Tổng lượng thức ăn) /2,400Kg = 1.3

1. Bio Ferm làm nước 4 tuần (Trước thả giống 2tuần+ Sau thả giống 2tuần)
1kg x 0,1ha X 4 tuần = 0,4Kg

2. Bio Ferm mỗi 3 tuần 1 bữa × 1% (Mỗi ngày 4 bữa x 3ngày = 12bữa) 
1% / 12bữa = 0,083% × 3,120Kg = 2,6Kg 

3. Bio Great mỗi ngày 1 bữa thêm 0.2%
Cứ mỗi 3 ngày cho ăn BF 1 bữa nên giảm 1 bữa thành 11 bữa (0,2% / 11bữa = 0,018%                0,2% - 0,018% = 0.18%)
Lượng thêm vào là tổng lượng thức ăn 0,18% × 3,120Kg = 5,6Kg

4. Bio Activator lượng thêm mỗi ngày 3,5%
3,5% × 3,120Kg = 110Kg
BF Ước tính lượng cần dùng (1+2) = 3Kg x 2   =  6kg
BG Ước tính lượng cần dùng (3)= 5.6Kg x 2   =  11,2kg
BA Ước tính lượng cần dùng (4) = 110Kg x 2   =  220kg

2 . Thả tôm giống được 20-30 ngày bắt đầu cho ăn thức ăn, đồng thời sử dụng BA 2-5% (của lượng thức ăn hàng ngày) trộn với mật đường tỉ lệ 1:1, mỗi buổi sáng từ 9:00-10:00 tạt xuống ao 1 lần trước máy quạt nước, để BA có thể phân tán khắp ao nuôi, giúp ức chế vi sinh gây hại, loại bỏ NH3, NO2,  cho đến khi tôm được 90 ngày có thể thu hoạch bán.

3 . Tôm giống nuôi được 20-25 ngày sử dụng BF 1% 3 ngày 1 bữa, BG 0,2% cho ăn mỗi ngày (của lượng thức ăn hàng ngày) bắt đầu tập cho tôm ăn thức ăn, đến khi tôm có kích thước 1,5gam trở lên thì vui lòng cho ăn một nữa bằng tay, một nữa bằng máy phun thức ăn tự động, sau 10 ngày thì cho ăn 100% bằng máy phun thức ăn tự động, vui lòng tham khảo phương pháp thao tác ở bảng hướng dẫn.

4 . sử dụng BF 1% 3 ngày 1 lần ,BG 0,2% mỗi ngày (của lượng thức ăn hàng ngày), vui lòng sục khí 4-12 tiếng, ủ dung dịch lên men trộn với thức ăn, để qua ngày hôm sau (có thể sử dụng được 3 ngày), Làm cho men vi sinh trong thức ăn lên men hoàn toàn, sau đó cho ăn bằng máy cho ăn tự động, hiệu quả càng rõ rệt hơn.

5. Vui lòng tham khảo phương pháp thao tác ở bảng hướng dẫn, sử dụng men vi sinh BA, BF, BG đúng liều, đúng lượng.


Nuôi cấy mở rộng BF, BG 4-12 tiếng, trộn với thức ăn để qua ngày hôm sau lên men hoàn toàn sau đó cho ăn

Bio Activator mỗi buổi sáng 9:00 – 10:00 1 lần, trộn với mật đường tỉ lệ 1:1 tạt xuống ao trước máy quạt nước, để BA có thể phân tán khắp ao nuôi, đến khi có thể thu hoạch bán (Tham khảo thêm phương pháp thao tác ở bảng hướng dẫn), xây dựng hệ thống sinh học phòng chống bệnh, giúp ức chế vi sinh gây hại, nhanh chóng loại bỏ amoniac NH3, nitrit NO2 và các chất hữu cơ ô nhiễm dưới đáy ao để thúc đẩy tôm lột vỏ bình thường.

Bio Ferm ( 3 ngày 1 lần) nuôi cấy mở rộng dung dịch, trộn với thức ăn, vui lòng sục khí 4-12 tiếng, sau đó trộn với thức ăn, để qua ngày hôm sau ( có thể để trong 3 ngày), làm cho men vi sinh trong thức ăn lên men hoàn toàn, sau đó cho ăn bằng máy cho ăn tự động (Automatic Feeding), Ức chế mạnh vi khuẩn gây hại trong đường tiêu hóa của tôm cá, tăng cường khả năng tự miễn dịch của tôm cá.

Bio Great ( sử dụng hàng ngày) nuôi cấy mở rộng dung dịch, trộn với thức ăn, vui lòng sục khí 4-12 tiếng, sau đó trộn với thức ăn, để qua ngày hôm sau ( có thể để trong 3 ngày), làm cho men vi sinh trong thức ăn lên men hoàn toàn, sau đó cho ăn bằng máy cho ăn tự động (Automatic Feeding), Thúc đẩy sự trưởng thành của gan và tuyến tụy tôm để đảm bảo quá trình vận chuyển gan diễn ra suôn sẻ, cải thiện tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng trưởng nhanh, tăng cường khả năng miễn dịch của tôm cá.

02922 468 098