02922 468 098 hema260600@gmail.com

Tin tức

Tác động kéo dài của dịch COVID-19 đối với nhu cầu và giá thủy sản toàn cầu

05-08-2020
Theo kết luận của báo cáo “Hiện trạng nuôi trồng và khai thác thủy sản toàn cầu năm 2020 – State of World Fisheries and Aquaculture” của FAO, lĩnh vực thủy sản toàn cầu sẽ trải qua những tác động kéo dài từ đại dịch COVID-19, bao gồm cả nhu cầu và giá giảm.Xem thêm

FAO: Khai thác thủy sản bền vững toàn cầu giảm, nuôi trồng thủy sản tăng

05-08-2020
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), khoảng 34,2% sản lượng thủy sản khai thác trong năm 2017 “không bền vững về mặt sinh học” và lạm thác, nhiều hơn 3,3% so với năm 2018.Xem thêm
02922 468 098